Zoeken


Zomer Deadline kalender ingevuld

Read more: Zomer Deadline kalender ingevuld

Met de komende zomerseizoen in het vooruitzicht, is het toch belangrijk enkele data in het oog te houden. Voor diverse kampioenschappen (Vlaanderen, Belgisch) is het noodzakelijk om op voorhand in te schrijven en dit uiterlijk op bepaalde dagen. Hierop wordt streng toegezien en overschrijden van deze datum betekent geen deelname. 

Daarom is het aanbevolen om regelmatig onze deadline kalender te raadplegen. Kalender - deadline kampioenschappen.

Inschrijven steeds op het secretariaat via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of waar nodig bij de organiserende club.

THOMAS EN LARISSA ONTVANGEN SPORTTROFEE STAD DEINZE

Vorige vrijdag werden in Sporthal Palaestra tijdens een zeer vlotte 'sportcafé' de resultaten bekend gemaakt van het voorbije Sportreferendum 2013. Onze club viel opnieuw meermaals in de prijzen.

DANKWOORD van Chris

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/chrisvanlandschoot.jpg'
There was a problem loading image 'images/chrisvanlandschoot.jpg'

Read more: DANKWOORD van Chris

 

15j lang heb ik mijn ‘ding’ kunnen doen in AC Deinze.

Ik werd meteen geconfronteerd met een heel dynamsich en ambitieus bestuur. Een bestuur dat er was voor trainers en atleten. Mijn doelstellingen kwamen perfect overeen met de strategie van de club.

 

EVEN VOORSTELLEN : ONZE 'VERTROUWENSPERSONEN'

Read more: EVEN VOORSTELLEN : ONZE 'VERTROUWENSPERSONEN' 

 

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn thema's die in onze moderne maatschappij een steeds belangrijkere rol spelen. Dit geldt vanzelfsprekend evenzeer voor alle verenigingen en organisaties. Als sportorganisatie wil AC Deinze al zijn leden - minderjarigen en anderen - een veilige omgeving aanbieden waarin ze leren met elkaar omgaan en zich kunnen ontplooien. Een onderdeel van deze visie is het voorkomen van seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag, en van pestgedrag. Dergelijk gedrag heeft steeds in mindere of meerdere mate gevolgen voor de betrokkenen, voor de sfeer binnen de club en voor de sportieve prestaties. Daarom wil het bestuur van de club op dit vlak actief aandacht besteden aan een preventiebeleid.

 

Overeenkomstig de richtlijnen van de VAL (de overkoepelende Vlaamse Atletiek Liga waarbij onze club is aangesloten) werd in eerste instantie een gedragscode uitgewerkt voor trainers en medewerkers. Deze code plaatst ethisch verantwoord sporten voorop, en bevat naast algemeen geldende regels ook richtlijnen in verband met onverantwoord of grof taalgebruik, optreden bij pestgedrag of fysieke aanrakingen.

 

Het is voor iedereen ook belangrijk te weten, dat elke vorm van ongewenst gedrag, inbegrepen seksuele intimidatie, bespreekbaar moet zijn binnen de vereniging. Zo heeft iedere betrokkene het gevoel er niet alleen voor te staan. Het bestuur heeft daartoe een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, die zal zorg dragen voor de eerste opvang en begeleiding van iemand die klachten heeft op dit vlak. De klager moet zich altijd tot één van deze vertrouwenspersonen wenden of zal door de clubverantwoordelijken direct naar hen worden doorverwezen. Tegen ieder lid, medewerker of vrijwilliger die zich schuldig maakt aan seksueel of ander ongewenst gedrag zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

 

De vertrouwenscontactpersoon binnen onze club is An Heyneman. Zij is sportief actief in de club als recreatief loopster, maar maken geen deel uit van het bestuur. Ook haar zoon Ferre is lid van de club. An is kinderarts en dus professioneel onderlegd in deze delicate materie. Zij werd graag bereid gevonden haar expertise ten dienste te stellen van de club.

 

Read more: EVEN VOORSTELLEN : ONZE 'VERTROUWENSPERSONEN' 

Je kan An contacteren op het nr. 09/281.25.10 of je kan mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Wij danken An voor haar medewerking, maar hopen vooral dat ze weinig of geen tijd zal moeten spenderen aan deze ondersteunende functie met grote verantwoordelijkheid.

Geslaagde zeestage in Oostduinkerke: bis

Read more: Geslaagde zeestage in Oostduinkerke: bis

 

Afgelopen zonovergoten weekend trokken 23 benjamins, 17 pupillen, 25 miniemen, 14 kadetten en hun trainers en begeleiders voor de jaarlijkse 'winter'stage naar Oostduinkerke. Enkele getuigennissen:

Wie is online

We have 61 guests and one member online

  • Klaudia