Bevestiging inschrijving BK AV

Er werd een nieuwe inschrijving toegevoegd met volgende gegevens:

 

Recordnummer: {bkav_inschrijvingen___id}
Naam: {bkav_inschrijvingen___voornaam_nl}{bkav_inschrijvingen___familienaam_nl}
Datum: {bkav_inschrijvingen___date_time}
Geslacht: {bkav_inschrijvingen___geslacht}
Nationaliteit: {bkav_inschrijvingen___nationaliteit_nl}
Email: {bkav_inschrijvingen___Email}
{clubrecords___uitslag}

Nummers ingeschreven BK:

{clubrecords___bijkomendeinfo}

Estafette: {clubrecords___estafette}

Actueel: {clubrecords___actueel}

Status van de melding: {clubrecords___goedgekeurd2}