Inschrijven

Home / Inschrijven

Inschrijven bij AC Deinze

Voor een nieuw lid of hernieuwing vul je volgend formulier in

lidmaatschap.

U kan ook altijd terecht op het secretariaat van AC Deinze op woensdag en vrijdag vanaf 17u00 tot 20u00.
Men kan aansluiten vanaf de 5e verjaardag. Men mag deelnemen aan 2 proeftrainingen, mits aanmelden op het secretariaat.

Voor het seizoen 2023-2024 bedraagt het lidgeld 175 € (bestaande leden) & 210 € (nieuwe leden).
Vanaf 1 april 2024 zijn de lidgelden voor het seizoen 2023-2024 als volgt vastgelegd :

NIEUWE LEDEN : 135 €. In dit bedrag is het verplichte wedstrijdsinglet inbegrepen.

BESTAANDE LEDEN (categorieën kangoeroes tot en met seniors) : 100 €.

MASTERS : 100 €*.
* Seniors die in loop van het seizoen 35 jaar worden en vanaf hun verjaardag in de categorie master zullen uitkomen betalen wel nog het lidgeld als senior.

Net als vorig seizoen zijn een aantal kortingsystemen van toepassing op bovenvermelde bedragen.

KORTING voor WEDSTRIJDDEELNAME

Alle atleten vanaf kangoeroe (°2016 en 2017) tot en met senior, die in de loop van het seizoen 2023-2024 aan minstens 10 officiële wedstrijden hebben deelgenomen, krijgen als bonus 25  terugbetaald. Hiervoor dient de atleet wel zelf het initiatief te nemen en het formulier op de website in te vullen.

Indien het quotum van 10 wedstrijden werd behaald kan dit formulier worden afgegeven op het secretariaat van de club en zal het bedrag van 25 € worden gestort op het rekeningnummer vermeld in dit formulier. Een atleet kan slechts 1 formulier indienen in de loop van het seizoen.

Als wedstrijden die in aanmerking komen voor deze korting worden beschouwd : alle veldlopen, in- en outdoor pistemeetings, en stratenlopen vermeld in de officiële VAL Winter- of Zomerkalender seizoen 2023-024 met inbegrip van onze eigen organisaties ‘Winterjoggings & Lenteloop’, alsook alle binnen- en buitenlandse wedstrijden erkend door de Waalse of de officiële buitenlandse atletiekfederaties.

Atleten die om medische redenen (kwetsuur, zwangerschap,…) gedurende geruime tijd niet konden trainen en daardoor niet aan het vereiste aantal wedstrijden konden deelnemen, kunnen eventueel toch in aanmerking komen voor deze korting. Dergelijke individuele gevallen zullen door het bestuur van de club worden beoordeeld op verzoek van de atleet.

Masters komen niet in aanmerking voor de korting voor wedstrijddeelname.

KORTING voor MEERDERE GEZINSLEDEN

Indien meerdere leden uit eenzelfde gezin aansluiten worden volgende kortingen toegekend :

Voor 1 of 2 gezinsleden gelden de normale lidgelden. Een derde aangesloten gezinslid krijgt een korting van 25 € op de vermelde bedragen, voor een vierde gezinslid bedraagt de korting 50 €, voor een vijfde gezinslid is de korting 75 €, enz.

PREMIESTELSEL

Voor de leeftijdscategorieën cadetten, scholieren, juniors, seniors en masters is er een premiestelsel uitgewerkt om deze atleten positief te stimuleren om aan zoveel mogelijk wedstrijden deel te nemen en om het neerzetten van goede prestaties aan te moedigen. Op die manier kunnen deze atleten jaarlijks een extra bedrag uitbetaald krijgen op het einde van het seizoen. Het volledige reglement van dit Premiestelsel is te raadplegen op de website van de club .

TERUGBETALING VIA MUTUALITEIT

De meeste ziekenfondsen betalen een tussenkomst van uw lidgeld terug. U bekomt automatisch van de club na betaling van het lidgeld een officieel ingevuld en afgestempeld formulier ‘Tussenkomst lidgeld sportclub’ dat u dan aan uw mutualiteit kan  bezorgen. Het is dus niet meer nodig zelf vooraf een formulier bij uw mutualiteit aan te vragen. Het ingevulde formulier zal u overhandigd worden bij het afhalen van uw startnummer.