Vertrouwenspersoon (API)

Home / Vertrouwenspersoon (API)

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn thema’s die in onze moderne maatschappij een steeds belangrijkere rol spelen. Dit geldt vanzelfsprekend evenzeer voor alle verenigingen en organisaties. Als sportorganisatie wil AC Deinze al zijn leden – minderjarigen en anderen – een veilige omgeving aanbieden waarin ze leren met elkaar omgaan en zich kunnen ontplooien. Een onderdeel van deze visie is het voorkomen van seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag, en van pestgedrag. Dergelijk gedrag heeft steeds in mindere of meerdere mate gevolgen voor de betrokkenen, voor de sfeer binnen de club en voor de sportieve prestaties. Daarom wil het bestuur van de club op dit vlak actief aandacht besteden aan een preventiebeleid.

 

Overeenkomstig de richtlijnen van de VAL (de overkoepelende Vlaamse Atletiek Liga waarbij onze club is aangesloten) werd in eerste instantie een gedragscode uitgewerkt voor trainers en medewerkers. Deze code plaatst ethisch verantwoord sporten voorop, en bevat naast algemeen geldende regels ook richtlijnen in verband met onverantwoord of grof taalgebruik, optreden bij pestgedrag of fysieke aanrakingen.

 

Het is voor iedereen ook belangrijk te weten, dat elke vorm van ongewenst gedrag, inbegrepen seksuele intimidatie, bespreekbaar moet zijn binnen de vereniging. Zo heeft iedere betrokkene het gevoel er niet alleen voor te staan. Het bestuur heeft daartoe een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, die zal zorg dragen voor de eerste opvang en begeleiding van iemand die klachten heeft op dit vlak. De benaadeelde moet zich altijd tot deze vertrouwenspersoon wenden of zal door de clubverantwoordelijken direct naar haar worden doorverwezen. Tegen ieder lid, medewerker of vrijwilliger die zich schuldig maakt aan seksueel of ander ongewenst gedrag zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

 

b_300_150_16777215_00_images_jana.jpg

De vertrouwenscontactpersoon binnen onze club is Jana Van Parys. Jana was vroeger actief atlete in de club maar maakt geen deel uit van het bestuur. Jana heeft toegepaste psychologie gestudeerd en is maatschappelijk werker bij de Christelijke Mutualiteiten èn dus professioneel onderlegd in deze delicate materie. Jana werd graag bereid gevonden haar expertise ten dienste te stellen van de club.

 

Je kan Jana contacteren op het nr 0477 57 80 60 of je kan mailen naar jana.vanparys@hotmail.com

 

 

 

Wij danken Jana voor haar medewerking, maar hopen vooral dat ze weinig of geen tijd zal moeten spenderen aan deze ondersteunende functie met grote verantwoordelijkheid.